Roolikuvaukset

HALLITUSVIRKAILIJAT

PUHEENJOHTAJA,
PRES – President
Puheenjohtaja toimii yhdistyksen virallisena edustajana kaikissa kokouksissa, johtaa
kamarin toimintaa sekä vastaa yhteistyökumppanineuvotteluista ja -sopimuksista
apunaan valmistautuva puheenjohtaja (DP). Hallituksen puheenjohtaja johtaa
puhetta hallituksen kokouksissa sekä vuosikokousta lukuun ottamatta sellaisissa
yhdistyksen kokouksissa, joihin ei kokouksessa valita muuta puheenjohtajaa.
Puheenjohtaja pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti.
Puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitavat hänen tehtäviään vapapuheenjohtajat
siinä järjestyksessä kuin heidät on valittu.

EDELLINEN PUHEENJOHTAJA,
IPP – Immediate Past President
Edellisen vuoden puheenjohtaja toimii puheenjohtajan ja istuvan hallituksen tukena.
IPP:llä on vahva rooli yhteistyökumppanisopimusten siirtämisessä ja jatkumisessa.
IPP vastaa suhteista senaattoreihin ja kunniajäseniin. Hänen tehtävänsä on myös
avustaa DP:tä jäsenhankinnassa ja vastata kamarin palkintotoiminnasta ja
palkintojen hakemisesta oman puheenjohtajavuotensa osalta.

VALMISTAUTUVA PUHEENJOHTAJA,
DP – Deputy President
DP valmistautuu tulevaan puheenjohtajavuoteensa ja siksi käytetään termiä
valmistautuva puheenjohtaja. Hän tukee istuvaa puheenjohtajaa
yhteistyökumppanineuvotteluissa ja hoitaa jäsenhankintaa, mikäli PRES on estynyt
hoitamaan tehtäväänsä väliaikaisesti, ottaa DP kamarin edustusvastuun.

TAPAHTUMAVASTAAVA,
LOM – Local Organisation Member
Tapahtumavastaava vastaa kamarin sisäisestä perustoiminnasta, mm.
kuukausitapahtumista. Kuukausitapahtumat voivat olla yritysvierailuja, koko perheen
tapahtumia (esim. retkiä, kilpailuja), aikuisten iltarientoja sekä arvokkaita
juhlia. Kamarin isoimmat tapahtumat ovat vuosikokous keväällä, vaalikokous
syksysllä ja tinajuhlat joulukuussa.

YHTEISKUNTAVASTAAVA,
COM – Community
COM vastaa esimerkiksi yhteiskunnallisiin projekteihin liittyvistä asioista.

KOULUTUSVASTAAVA,
IND – Individual
IND vastaa kamarin koulutustapahtumien järjestelyistä. Tämän lisäksi hän toimii
yhteistyössä muiden kamareiden IND:ien kanssa sekä pitää yhteyttä alueen ja
Järvenpään Seudun Nuorkauppakamari ry
kansallisiin koulutustoimijoihin. IND kannustaa kamarilaisia osallistumaan alueellisiin
ja valtakunnallisiin koulutuksiin sekä hakeutumaan koulutusputkeen.

KANSAINVÄLINEN SUHDETOIMINTAVASTAAVA,
IPRO – International Public Relation Officer
Kansainvälisyyslohkoon kuuluu kansainvälisen toiminnan koordinointi ja
kehittäminen, esimerkiksi kv-kokousmatkojen markkinointi ja koordinointi sekä
kansainvälisten teemojen tuominen kamariin.

MUUT VIRKAILIJAT

TIEDOTTAJA
LIO – Local Information Officer
Tiedottajan vastuulla on kamarin sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tiedottaja vastaa
kamarin jäsenviestinnästä (verkko- ja sähköpostitiedotteet). Tiedottajan vastuulla on
myös lehdistötiedotteiden ja muun ulkoisen viestinnän hoitaminen. Tiedottajan
tehtävänä on hankkia olennaista tietoa kamarista kamarilaisille ja medialle,
sekä tiedottaa järjestön olennaisista asioista jäsenistölle kuukausitiedotteessa.

RAHASTONHOITAJA
TREAS – Treasurer
TREAS vastaa yhdistyksen talousasioista, sen valvonnasta ja raportoinnista sekä
kirjanpidosta yhdessä tilitoimiston kanssa. Rahastonhoitaja pitää hallituksen ajan
tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta antaen kuukausittaisen saldotilanteen.
Lisäksi TREAS:n tehtäviinsä kuuluu mm. budjetin laatiminen yhdessä
puheenjohtajan kanssa, budjetin toteutumisen seuranta, jäsenmaksujen kerääminen
sekä laskutukseen liittyvät tehtävät. Rahastonhoitaja toimii myös projekteissa
rahaliikenteen valvojana ja/tai hoitajana.

SIHTEERI
SECY – Secretary
Sihteeri vastaa kamarin asiakirjahallinnosta ja jäsentietojen päivittämisestä, laatii
kokousten pöytäkirjat ja vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa siitä, että kamarin
hallinnon ”paperiasiat” ovat kunnossa. Sihteeri on myös linkki jäsenistöön päin
jäsentietojärjestelmä M-Filesin käyttöön liittyvissä asioissa. SECY:n tehtäviin kuuluu
myös virallisten kokouskutsujen lähettäminen jäsenistölle.

fiSuomi