Järvenpään seudun nuorkauppakamarin uusi hallitus on aloittanut toimintansa

(Julkaistu Järvenpää-lehdessä 6.2.2020)

Järvenpään seudun nuorkauppakamarin (JSNKK) uusi hallitus on aloittanut työnsä vuoden 2020 alussa. Henkilöt nimitettiin hallitusvirkoihin ja muihin tehtäviin marraskuussa 2019 järjestetyssä vaalikokouksessa.  

Tuore puheenjohtaja Salla Niemelä nostaa tämän vuoden tärkeimmiksi tavoitteiksi strategian päivittämisen sekä kamarin näkyvyyden lisäämisen monipuolisen viestinnän ja tiedottamisen avulla. “Tavoitteena on tehdä kamaritoiminnasta entistäkin näkyvämpää. Olemme aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ja meidän tulee myös pitää ääntä siitä”, Niemelä kertoo.

Nuorkauppamaritoiminnan keskiössä on yhdessä tekeminen, joka näkyy ulospäin suuntautuvana toimintana ja vaikuttamisena lähialueen ja yhteiskunnan toimintaan. Toinen oleellinen osa järjestön toimintaa on jäsentensä kehittäminen monipuolisin koulutuksin sekä erilaisten vastuutehtävien kautta oppiminen. “Haluan, että vuosi 2020 tulee ennen kaikkea tarjoamaan koko jäsenistölle erilaisia tekemisen, kokemisen ja oppimisen paikkoja. Oli kyse oman ammatillisen osaamisen kehittämisestä, omien siipien kokeilemisesta, uusien projektien toteuttamisesta tai yhdessä viihtymisestä, haluan varmistaa sen, että jokaiselle tarjoutuu tähän mahdollisuus”, Niemelä jatkaa. 

Järvenpään seudun nuorkauppakamarin hallituksen kokoonpano vuonna 2020: 

Puheenjohtaja (PRES): Salla Niemelä 
Valmistautuva Puheenjohtaja (DP): Viktor Andersson 
Edellisen vuoden Puheenjohtaja (IPP): Paavo Jääskeläinen 
Koulutusvastaava (IND): Annika Rautiainen 
Tapahtumavastaava (LOM): Topi Rantala 
Yhteiskuntavastaava (COM): Tomi Riipinen 
Kansainvälinen suhdetoimintavastaava (IPRO): Willem Van Schevikhoven 
Rahastonhoitaja (TREAS): Maija Lepola 
Tiedottaja (LIO): Ellen Vikman 

Paikallista ja kansainvälistä tekemisen meininkiä 

Nuorkauppakamaritoiminta on jäsentensä näköistä tekemistä, jonka luonne muuttuu vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Jäseniä yhdistää kiinnostus paikallista toimintaa kohtaan, sekä halu verkostoitua ja kehittää itseään. Vaikuttaminen tapahtuu monipuolisin keinoin, tyypillisesti erilaisten projektien ja tapahtumien kautta. Yrityssektorin ja yrittäjyyden tukemiseen liittyvät toimet ovat olleet tärkeä painopiste alkuajoista lähtien, mutta yhtä lailla tempaukset voivat liittyä vaikkapa kulttuuriin tai lähialueen yleiseen hyvinvointiin. Yksi nuorkauppakamarin parhaiten tunnettuja projekteja onkin Joulupuu-keräys, jossa hankitaan joululahjoja alueen vähävaraisille henkilöille. 

Seuraavana isona tempauksena JSNKK järjestää Pää tyynyyn!– lastenteatteriesityksen Järvenpään Seurojentalolla 4.4. Esitys on Lastenteatteri Kurnuttava Sammakon ja Turun Kaupunginteatterin yhteisproduktio. Perheen mukaan ottaminen on tärkeä osa JC-toimintaa, ja sen vuoksi suuri osa tapahtumista onkin suunnattu koko perheelle. 

Messuja ja Kolmisointu-patsaita 

Järvenpään nuorkauppakamari on perustusvuodesta 1971 lähtien ollut monessa mukana. Useiden vuosien ajan sen suurimpia ponnistuksia oli järjestää vuosittainen tapahtuma “Järvenpään Messut”, joka kokosi yhteen alueen pienempiä ja suurempia yrityksiä sekä valtavasti messuvieraita. Vuosien kuluessa messutoiminta lakkasi yleismessujen kysynnän hiivuttua, mutta muistoksi jäi huomattava messukalusto. Messuissa käytettyjä telttoja päätettiin alkaa vuokrata erilaisiin tapahtumiin sekä yksityishenkilöiden käyttöön. Tänä päivänä telttavuokraustoiminta muodostaa edelleen tärkeän osan JSNKK:n varainhankintatoimintaa.  

Yksi näkyvimmistä teoista on jo vuodesta 1978 lähtien myönnetty Vuoden järvenpääläinen -tunnustus. Se on myönnetty henkilölle tai toimijalle, joka on toiminnallaan parantanut alueen väestön taloudellista, sosiaalista tai henkistä hyvinvointia. Kaikki järvenpääläiset ovat voineet olla prosessissa mukana ehdottamalla suosikkiaan palkinnon saajaksi. Tänä vuonna palkittiin kiertotaloutta edistävän Local Storage -ylijäämäpuodin perustaja Roope Rouvinen. 

Järvenpään nuorkauppakamarin lähes 50-vuotinen taival on jo sen verran historiallinen, ettei kaikki perimätieto ole saavuttanut nykyisiä jäseniä. Joulun alla jäsenet saivat kuulla vuosittaisen juhlan yhteydessä kahden perustajajäsen, Osmo Mäkelän ja Kunto Hagelinin kertomuksia nuorkauppakamarin 70-luvun alun perustamisen ajoista. Mielenkiintoisen muistelon yhteydessä kävi ilmi, että Järvenpään ikoniset Kolmisointu-patsaat on hankittu aktiivisten kamarilaisten aloitteesta. Hankkeen toteuttamiseksi varoja kerättiin nuorkauppakamarin toimesta kolehtina järvenpääläisiltä yrityksiltä.  

Järvenpään nuorkauppakamarin kytkös Kolmisointuihin tuli yllätyksenä nykyisille jäsenille, mutta se loi samalla uusia inspiraation lähteitä tämän vuoden hallitukselle. “Uuden strategian ja uudistumisen ohella otamme tavoitteeksi paremman itsetuntemuksen saavuttamisen kaivelemalla hieman perusteellisemmin historian pölyttyneitä arkistoja” tiedottaja Ellen Vikman toteaa. “Kolmisointuprojekti on erinomainen osoitus siitä, että idearikkaalla porukalla ja hyvillä verkostoilla voi toteuttaa lähes minkälaisen projektin hyvänsä. Vitsinä onkin jo ehdotettu Janne-kadun ilmeen elvyttämistä Nelisointu-patsaalla” Vikman nauraa. 

Sinustako JSNKK:n jäsen? 

Järvenpään seudun nuorkauppakamarin Jäseniksi toivotaan erilaisia taustoja omaavia, alle 40-vuotiaita henkilöitä, joita yhdistää aktiivisuus ja halu vaikuttaa yhteiskuntaan tai paikallistoimintaan, sekä kiinnostus jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Liittyminen tuo aktiiviselle jäsenelle uusia ystäviä ja antaa mahdollisuuden verkostoitua niin omassa kaupungissa, lähialueilla sekä ympäri maailmaa. Nuorkauppakamariverkosto saattaa yllättää uuden jäsenen lähes kaikkialle ulottuvine lonkeroineen, sillä kamareita löytyy pelkästään Suomesta 70 kappaletta, maailmanlaajuisen jäsenmäärän yltäessä noin 200 000 jäseneen yhteensä 115 eri maassa. “Itsensä kehittämismahdollisuudet ovat lähes rajattomat, ja lopulta kaikki on kiinni kunkin jäsenen omasta aktiivisuudesta ja intresseistä”, Niemelä summaa. 

fiSuomi